Fullmetal Alchemist Türkiye  
Yedi Ağır Günahlılar

  İncile ait vasiyete göre yedi günahlı insan suçlarından dolayı cezalandırılacaktır. Fullmetal Alchemist'te gizemli grup, numaraları, adları ve birbirlerinin günahlarıyla var olmuştur.

Pride

Pride bunlarda ilktir, kendisini çok fazla özgüvenli olarak tanımlanır. Kendi başarılarında çok mutlu olur, kendi kusur ve hatalarını kabul edemez. Cehennemde günahlıların cezası tekerlek üstünde parçalanmış olacaktır (bir işkence makinesi)

Envy

Envy ikincisidir, başka birinde isteklerine egemen olunarak tanımlanır. Günahı sebebiyle cehennemdeki cezası dondurucu su içinde olacaktır.

Wrath

Wrath 3. ağır günahlıdır, öfkeli olarak tanımlanır, aceleciliği veya intikamı başlayınca sevgiden daha kuvvetli olur. Cehennemdeki cezası yaşarken parçalanıcak olmasıdır.

Sloth

Sloth 4. ağır günahlıdır, yapılmış olmaya ne ihtiyaç duyar ya da ne yapılmış olduğu için birini suçlar. Cehennemdeki cezası yılan deliğine heyecanla girecek olmasıdır.

Greed

Greed 5. kişidir, o başkasının eşyasını, gücünü gibi şeylerini isteyen biri olarak tanımlanır. Cehennemdeki cezası yağda canlı olarak kaynatılacak olmasıdır.

Gluttony

Gluttony 6. kişidir ve gerektiğinden daha fazlayı tüketen olarak tanımlanır. Cehennemdeki cezası yılanlar, sıçanlar ve kara kurbağalar tarafından yenilecek olmasıdır.

Lust

Lust son ve 7. ağır günahlıdır, o birinin bedensel zevki için dürtüsü vardır. Cehennemdeki cezası ateşte boğulacak olmasıdır.