Fullmetal Alchemist Türkiye  
Semboller

 
Fullmetal Sembolleri Anlamları

Chimera Sembolü
Bir aslanın başından, bir keçinin vucudundan ve bir yılanın kuyruğundan oluşan bu yaratık yunan mitolojisinden alınmıştır. Fullmetal Alchemist te bu sembol uluslararası simyacılık sembolü olarak kullanıldı. Bu yaratığı simya ile yapmak mümkün.

Flamel sembolü (Taç)
Fullmetal da bu taç şeklini görebilirsiniz. Kraliyetin şekli ve hükümdarlığın şekli olan taç meydana getirmenin tamamlanması simyasal tamamlama. Taç şeklinde saf bir metalin mükemmelliğini ortaya konar.

Çarmıktaki Yılan
Tacın dışında HZ İsa figürlü bir haç ta vardır. Arakawa Hiromu bu simgeyi yaratırken kötü niyetli bir şekilde yaklaşmadı.Araştırmalarında. çarmığa girilen yılan simyada hassas bir şekilde kullanıldığını bulmuştur. İncilde HZ musa ile ilgili kısımda simyacıların kötü bir olay karşısında yılan kullanırlardı. Simyada çarmığa girilen yılan bozulmanın saflaştırılmasını temsil eder. Cıva bir çok simyacı tarafından kullanıldı fakat zehirli olduğu için korkunç sonuçlar doğurabilir.

Kanatlar
Simyacılar bir meleğin beyaz kanatlarını farklı bir şekilde yorumlamışlardır. Tanrısal bir güç olan kanatlar, mitolojide zihinsel kapasite ve aklın iletişimi olarak kullanımıştır. Yılanların arasına konulması mükemem bir ikili olarak cıvanın kötü yanını ortadan kaldırılacağına inanılmış