Fullmetal Alchemist Türkiye  
Terimler

 
FMA Sözlük

Simya: Fullmetal Alchemist'de simya kullanımı basamak basamak analiz edersek 1. basamakta maddenin yapısını anlamak daha sonra ayrıştırmak (Temel özelikli bi maddenin kırılması), ve sonra tekrar inşa/yeniden derlemeden (Maddeyi tamir etme yada başka bir formda tekrar inşa etmek) oluşur.

Mangada ise Simya gücünün kaynağı ana karakterler ve okuyucular tarafından bilinmemektedir. Bununla beraber animedeki simya reaksiyonlar için güç, kapının diğer yanından gelir. Kapının diğer tarafındaki Dünya'daki ölümler simya gücünün kaynağıdır.

Automail: Bedene protez gibi çeşitli metallerden yapılan ve sinir uçlarına doğrudan birleştiriilen yapay bir organdır. Ama Bir organdan daha fazla gücü vardır ve hemen hemen bir organ gibi kullanılır. automailin Bazı formları balistik cihazlar veya diğer özelliklerde içerebilir. O, gerçek dünya sibernetiği araştırmasının önünde cybernetic teknolojinin bir tipi olmak için uygun teknolojik bir alettir. Edward Aoto mail kolu ile simya kullanabilmiştir. Manga da ve anime de bir silah olarak kullanmıştır.

Eşdeğer Takas: Simyanın temel kuralıdır. Bir şey elde edilmek isteniliyorsa aynı değerde yada eşdeğer bir değerde bir şey verilmelidir. Bu kural iki dünya için geçerlidir. Seride değiş tokuş kuralı oldukça kullanılmıştır ama bu kuralın doğal mı yoksa yanlış bir ideoloji mi olduğu araştırlır. Örnek olarak Ed ve Al vücutları ile kimyasal madde değişim yapmışlardır. Bu basit kimyasal madde değiştirmesi ölü birkimseyi getirirken animede vücut takasıolmamıştır bu şekilde gereksiz bir kanun olmuştur. Hikayede Önemini yitirmiştir.

Birisi tümdür, tüm birdir: Simyanın özünü anlatmanın gizli bir yoludur. Bu ifade Izumi Curtis tarafından Ed ve al'ı test etmek için kullanılmıştır. Buna göre eğer bir kişi ölmüş olsaydı dünyada madde etki olmayacaktı. bir insan öldüğünde, temel elementleri ile bir insan bedeni hazırlanılmasından veya bedenin ayrıştırılmasında bu elementler doğaya tekrar döner ve bu elementler bir bitki ile otçul hayvanlara besin kaynağı olabilirdi. Peki etoburların besin kaynağı ne olurdu. Bu nedenle bu hayat devrimi bir kişinin ölümü ile devirlenmesi saçmadır. Bununla beraber kişisel ölümler bir devir olamaz. Ayrıca yeni bir şeyler yaratmak nasıl bir simyadır. Edward'ın dediği gibi " Dünya tümdür, ve ben, birim."

Ulusal Simyacılar: Fuhrer'in doğru komutasındaki devlet silahlı kuvvetlerin bir özel dalındaki Simyacılara denir.Bu simyacılar özel bir sınavla seçilir. Önce simya bilgisi ölçülür sonra bu simya bilgisini uygulamalı olarak kullanılması ile sınavdan geçilir.Bununla beraber Ulusal simyacılar halk tarafından küçümsenir ve onlara halk arasında "Ordunun köpekleri" denir. Ruhlarını orduya sattıklarını düşünülür.

Dönüşüm Çemberi: Simya reaksiyonları için dönüşüm çemberleri bir görevi yapmada hızlandırıcı ve herhangi bir dönüşüm için ihtiyaç duyulur. Edward Elric gibi bazı simyacılar dönüşüm çemberi olmadan simyayı kullanabilir. Çember enerjinin sabit akışını gösterir, Dönüşüm çemberleri yapılacak işe göre şekilenir. Bu daireler bir eldivende bir ağaç da yada dövme olarak her yerde kullanılabilir.

Filozof taşı: Herhangi bir takas yapılmadan kullanılabilen güçlü bir taştır. Hammaddesi insanlardır.

Kırmızı taş veya eksik Filozofun taşı (Akai Ishi); Simyacıların güçlerini artırmak için kullandıkları bir taştır. Simya güçlendirir ve simyacı olmayan bir insanın bile simya yapmasını sağlar. Fakat sadece güçleri sınırlıdır sadece simya yı güçlendirir. Sadece animede kırmızı bir suyun Kırmızı taş yapımı için kullanılır bu su insnaalr için zehiriken normal bir taş hali etkisizdir.

Kan Mührü: Dönüşüm çemberinin bir çeşididir. Bir kişinin ruhunu kanla bir nesneye bağlamak için kullanılır. Bu bir zırh olabilir yapılan bir kan mührünün ruh ile bir bağı olması gerekir ve ruh bu kan ile mühre bağlanır mühür silindiğinde ruh da yok olur.

Chimera: Bir chimera birden fazla ve farklı simya kulanılarak yapılır. Animede köpek ile Nİna'nın birleşiminden oluşmuştur. Tekrardan eski hallerini alamazlar.

Simya Kapısı: "Gerçeğin kapısı" yada "Kapı" olarak söylenir. Simya gücünün kaynağı olarak bilinir. Mangada simya kapısını gören kişiler aldıkları deneyim sayesinde dönüşüm çemberine ihtiyaç duymazlar. Animede ise bu kapının diğer tarafındaki dünyadan simyanın gücü gelmektedir Ruh çağırması da yapılır. Bir bebek bedendeki akıl ve ruhu kapıdan çağırabilir. ölen bir bebek kapıyı açar. Kapıdaki figürler Rodin'nin heykeltraşlığı ile cehennem kapısı ve mangada ise daha çok dikilitaşa benzeyen Kabbalahistik hayat ağacıdır.

Gerçek: "Hakiki Gerçek", Gerçeğin Arkasındaki Gerçek" yada "Evrensel Gerçek" olarak söylenmiştir.Her simyacının son gayesidir. Ed'in bakış açısıyla bakıldığında gerçek Kapıyı bulmaktır ve sırrını anlamaktır. Mangada ise eş takas ilkesini kullanarak bir tanrı gibi herşeyi yapabilmektir.

Rentan Jutsu: (Sadece Mangada) Doğu ülke Xing 'de kullanılan simyanın bir tipi. Amestris simyasına Xing halkı Rentan Jutsu demiştir. Enerji kaynağı farklıdır. "Lungmei" adındaki bir gücü çağırır. Mei Chan karakterinin kullanığı simyadır. Scar'ın dövmesi Renkin Jutsu karışımı bir Rentan jutsu'dur.

Kurban edilen insan: Simyacılar kapının potansiyelini yada gücünü yada gerçeği bulmak için yapılır. Kurban edilen insanalrın çoğunluğu homunculustur.